Vol 6, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Achmad Syahid, Edy Setiawan, Galih Anindita
PDF
Tri Karyono, Budianto Budianto, Reza Gadis Pamungkas
PDF
Ali Azhari
PDF
Jaini Jaini
PDF
Anik Hidayati
PDF
Sunarti Sunarti
PDF
Zainudin Zainudin
PDF
Widiyanto Widiyanto
PDF
Samuji Samuji
PDF
Atri Widiyono
PDF
Misbahul Husnan, Suharmanto Suharmanto, Yoto Yoto
PDF
Betty Yulaida
PDF
Kanti Sumarah
PDF
Riski Jesi, Yoto Yoto, Sumarli Sumarli
PDF
Idris Armadani Sadikin, Yoto Yoto, Solichin Solichin
PDF
Daru Eko Wicaksono, Yoto Yoto, Basuki Basuki
PDF